Momenteel heb ik geen plek voor nieuwe aanmeldingen. Er is ook geen mogelijkheid om te worden geplaatst op de wachtlijst. 

WAARVOOR KUN JE BIJ MIJ TERECHT?

THERAPIE

In mijn behandeling maak ik gebruik van de volgende wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden:
 

DIAGNOSTIEK

Er kan diagnostiek verricht worden naar:  • ADHD/ADD
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Autisme

SUPERVISIE

Het is mogelijk om supervisie te volgen in het kader van de opleiding tot GZ-psycholoog. Dit kan individueel of in groepsverband. 

 

OVER SANNE DE BAKKER

De afgelopen jaren heb ik binnen verschillende Ggz-instellingen gewerkt, waar ik ervaring heb opgedaan met veel diverse problematiek.
Wat ik belangrijk vind, is dat er vertrouwen is en dat jij je gehoord voelt.
De behandeltechnieken die ik inzet zijn wetenschappelijk onderbouwd: ik vind dat jij de beste mogelijke zorg verdient én dat de behandeling langdurig effect moet hebben.

Ik blijf mezelf graag ontwikkelen en volg dan ook regelmatig cursussen en trainingen zodat ik op de hoogte ben van wat er binnen mijn vakgebied speelt. Momenteel ben ik bezig met de vervolgopleiding tot EMDR practitioner.

Naast mijn eigen praktijk geef ik vaardigheidsvakken in de master Clinical Psychology aan de Universiteit van Leiden.

Ik beschik over de volgende registratie: Gz psycholoog.
BIG nummer: 94107923

 

Ik ben lid van de volgende verenigingen:

Sanne de Bakker Psychologie
logo EMDR
logo-1nP-PG
logo-lvvp

HOE WERK IK?

VOOR WIE

In mijn praktijk bied ik vergoede zorg.

Ik ondersteun je graag als jij last hebt van:
- Angst en paniek
- Somberheid
- Dwanghandelingen en -gedachten
- Traumagerelateerde klachten (PTSS)
- Somatoforme stoornis
- Angst in sociale situaties
- Ziekteangst
- Problemen rond zelfbeeld en zelfvertrouwen
- AD(H)D. Hiervoor bied ik ook therapie in groepen aan.

 

WERKWIJZE

Voor de start van de behandeling zal ik een korte telefonische screening afnemen. We kunnen dan kijken of ik de juiste persoon ben voor de klachten die je ervaart en de hulpvraag die je hebt.

Wat ook een uitkomst kan zijn, is dat ik niet de juiste behandelaar ben voor jouw hulpvraag. Dan zal ik je advies geven waar je wel de juiste zorg kunt vinden.

Gedurende de behandeling evalueer ik regelmatig.

Als je hier toestemming voor geeft, stuur ik aan het begin en eind van het behandeltraject een brief naar je huisarts met informatie over het behandeltraject. In de brief staat een samenvatting van je traject en je diagnose.

 

PRIVACY EN RECHTEN

Je hebt te allen tijde recht op privacy. Als Gz-psycholoog heb ik geheimhoudingsplicht. De gesprekken zijn vertrouwelijk en er worden alleen gegevens met derden gedeeld als je daar toestemming voor hebt gegeven. In mijn privacyverklaring lees je in meer detail hoe ik met privacygevoelige informatie omga.

Verder heb je recht op inzage en op een afschrift van je dossier.

Na afloop van de behandeling ben ik wettelijk verplicht je dossier 15 jaar te bewaren.
Je hebt recht om je dossier te laten vernietigen. Hiervoor moet je een schriftelijk verzoek bij mij indienen.

 

KWALITEITSSTATUUT

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van de basis GGZ binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.
Hier vind je mijn kwaliteitsstatuut.

VERGOEDING VIA ZORGVERZEKERAAR

Contracten heb ik in 2022 afgesloten met Zorg en Zekerheid, Caresq en ASR. Je kunt het beste voor aanvang van de behandeling informeren bij je zorgverzekeraar hoeveel er vergoed wordt.

Indien je elders verzekerd bent werk ik via 1nP. Hier zitten geen extra kosten aan verbonden.

Voor psychologische zorg geldt altijd het wettelijk eigen risico van €385 of het door jou gekozen vrijwillig eigen risico.

 

MOGELIJKHEID BEHANDELING ZELF TE BETALEN

Het zou kunnen dat je om wat voor reden dan ook de behandeling liever zelf betaalt. Ook is er een aantal behandelingen, bijvoorbeeld
behandeling van werkgerelateerde problematiek of rouwproblematiek, dat niet meer door de zorgverzekering wordt vergoed. Het tarief is €95 per consult.

 

VERWIJSBRIEF

Als je in aanmerking wilt komen voor de vergoeding van je zorgverzekeraar, heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig.
Deze verwijsbrief moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
- reden van verwijzen;
- vermoeden van DSM-V diagnose;
- gegevens van de huisarts incl. AGB-code;
- datum van verwijsbrief moet voor de eerste afspraak liggen.

 

AFSPRAAK AFZEGGEN

Tot 24 uur van tevoren kun je de afspraak kosteloos annuleren.
Als je binnen 24 annuleert wordt €50 in rekening gebracht.

 

ACTUELE WACHTTIJD

Momenteel heb ik geen plek voor nieuwe aanmeldingen.

 

WERKDAGEN

De praktijk is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

 

KLACHTEN

Als je ontevreden bent over de behandeling dan hoop ik natuurlijk dat je dat in eerste instantie met mij zal bespreken. Als je een officiële klacht wilt indienen dan kan dat bij de beroepsvereniging van de LVVP waaraan ik ben verbonden. Op de website van de LVVP kun je meer informatie vinden en de klacht indienen.

NEEM CONTACT OP

Wil je meer weten? Neem dan via onderstaand formulier contact met mij op.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.
Praktijk De Bakker Psychologie